شهر بازی

به اطلاع می رساند شهر بازی در فاز دوم پروژه به بهره برداری می رسد